БЕЗНЕҢ ЭШЧӘНЛЕК
ИДЕЛЕМ АКЧАРЛАГЫ
ДУЛКЫННАР
ТАТАР ЯШЬЛӘРЕ КӨННӘРЕ
МИЛЛӘТЕБЕЗ ХӘЗИНӘЛӘРЕ
ТАРИХ ЭЗЛӘРЕННӘН
ТАТАР БАЛАЛАР ЛИДЕРЫ МӘКТӘБЕ
ТӨРКИ ЯШЬЛӘР ФЕСТИВАЛЕ
ЯШЬ ТАТАР ЛИДЕРЫ МӘКТӘБЕ
«ТАТАР КЫЗЫ» БӘЙГЕСЕ
«ЯЗ ГҮЗӘЛЕ» БӘЙГЕСЕ
ТАТАР БЛОГИНГЫ МӘКТӘБЕ

© 2012-2019 Молодежный центр "Идель". Все права защищены.

Адрес: г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 58, 307 офис

Тел/факс: (843) 231-81-54. E-mail: mc-idel@yandex.ru